Zakup środków ochrony roślin i nawozów dolistnych

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków ochrony roślin i nawozów dolistnych: herbicydy – część I, fungicydy – część II, insektycydy – część III, regulator wzrostu roślin – część IV i wspomagacz i nawozy dolistne – część V. Przedmiot zamówienia obejmuje również koszty: opakowań, transportu do miejsca wskazanego przez zamawiającego, w miejscowości Zaborze, gm. Chybie, pow. Cieszyński, ubezpieczenia, rozładunku i wniesienia.
Wymagalny okres gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia: nie krótszy niż 12 miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu odbioru przez przedstawicieli stron.
Zamówienie zostało podzielone na pięć części, które obejmują:
Część I –dostawa herbicydów.
Część II –dostawa fungicydów.
Część III –dostawa insektycydów.
Część IV –dostawa regulatora wzrostu roślin.
Część V – dostawa wspomagacza i nawozów dolistnych.
CZĘŚĆ I:
Wymagania:
a) Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.
Zawartość substancji czynnych:
nikosulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 9,2% (92 g/kg)
HRAC B
rimsulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 2,3% (23 g/kg)
HRAC B
dikamba (związek z grupy pochodnych kwasu benzoesowego ) – 55,0% (550 g/kg)
HRAC O Ilość – 17,6 kg.
b) Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.
Zawartość substancji czynnej:
pinoksaden (związek z grupy fenylopirazolin) – 50 g/l (5,05%).
Ilość – 28 litrów.
c) Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.
Zawartość substancji czynnych:
tifensulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 25%
tribenuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 25%.
Ilość – 1,44 kg.
d) Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.
Zawartość substancji czynnych:
halauksyfen metylu – 12 g/l
fluroksypyr meptylu – 280 g/l
Ilość – 18 litrów.

CZĘŚĆ II:
a) Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych do zwalczania grzybów.
Zawartość substancji czynnych:
protiokonazol (związek z grupy triazoli) - 150 g/l (14,90%)
biksafen (związek z grupy karboksamidów) - 75 g/l (7,40%)
Ilość – 40 litrów.
b) Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych do zwalczania grzybów.
Zawartość substancji czynnych:
protiokonazol (związek z grupy triazoli) - 53 g/l (5,42%)
spiroksamina (związek z grupy ketoamin) - 224 g/l (22,90%)
tebukonazol (związek z grupy triazoli) - 148 g/l (15,13%)
Ilość – 37 litrów.

CZEŚĆ III:
a) Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych do zwalczania owadów.
Zawartość substancji czynnej:
lambda-cyhalotryna (związek z grupy pyretroidów) – 50 g/kg (5%).
Ilość – 4,8 kg.
b) Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych do zwalczania owadów.
Zawartość substancji czynnej:
chloropiryfos (związek z grupy fosforoorganicznych) – 480 g/l (44,86%).
Ilość – 28 litrów.

CZEŚĆ IV:
a) Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.
Zawartość substancji czynnych:
trineksapak etylu (związek z grupy cykloheksadionów) - 75g/kg (7,5%),
proheksadion wapnia (związek z grupy cykloheksanodionów) - 50 g/kg (5%)
Ilość – 23 kg.

CZEŚĆ V:
a) Adiuvare pH – środek obniżający pH cieczy roboczej i poprawiający jakość wody.
Ilość – 20 litrów.
b) Nawóz dolistny zawierający w składzie: Cynk (Zn) rozpuszczalny w wodzie - 8,3 % (100g w litrze nawozu).
Ilość – 45 litrów.
c) Nawóz dolistny zawierający w składzie: Pięciotlenek Fosforu 34,7 %, Tlenek Potasu 8,8%
Ilość – 140 litrów.
d) Nawóz dolistny zawierający w składzie: Tlenek magnezu, trójtlenek siarki, bor, miedz, mangan, molibden, cynk (MgO-16 / SO3-34,0).
Ilość – 135 kg.
e) Nawóz dolistny zawierający w składzie: azot całkowity - 5%, azot azotanowy 5%, pięciotlenek fosforu 10%, tlenek potasu - 35%, bor - 1%, miedz - 0,1%, żelazo - 0,05%, mangan - 0,1%, molibden - 0,010%, cynk - 0,1 %.
Ilość – 135 kg.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

23.04.2018 | 09:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Nawozy, środki ochrony roślin i chemia rolnicza

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się