Dostawa środków czystości i artykułów gospodarczych na potrzeby Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków czystości i artykułów gospodarczych 2. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Formularz asortymentowo-cenowy- załącznik nr 2 3. Zamówienie obejmuje 10 pakietów.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

23.04.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Środki czystości

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się