Trzewiki robocze z noskiem męskie - Trzewiki robocze z noskiem męskie

» Opis zapytania

Oferowane trzewiki przez Wykonawców zostaną ocenione przez Zamawiającego w na stepujący sposób: 60% jakość; 40% cena. Wykonawca do oferty załączy Oświadczenie o spełnieniu udziału w postępowaniu według załączonego załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.
Każdy z Wykonawców dostarczy do dnia 18.04.2018r. godzina 11:00 na adres:PKP Polskie Linie Kolejowe Zakład Maszyn Torowych w Krakowie, 31 -987 Kraków ul.Spławy 2a - 1 kpl obuwia w celu oceny przez Zamawiającego jakości oferowanego przedmiotu zamówienia.
Dostawa na koszt Wykonawcy do wskazanych miejsc w Załączniku.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.04.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Odzież i obuwie robocze i ochronne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się