Dostawa odzieży ochronnej, obuwia operacyjnego i obuwia ochronnego dla SPWSZ w Szczecinie

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odzieży ochronnej, obuwia operacyjnego i obuwia ochronnego dla SPWSZ w Szczecinie – 3 zadania (części)
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ i załącznik 1A-3 do zadania nr 3.
3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie umowy stanowiącym Załącznik 4 do SIWZ i szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ, wymaganych parametrach granicznych, stanowiących Załącznik nr 1A do zadania nr 3.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.04.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt ochronny i BHP

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się