KONSERWACJA I OBSŁUGA SERWISOWA SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest konserwacja i obsługa serwisowa Systemu Monitoringu Wizyjnego m.st. Warszawy.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 1 do SIWZ.
3. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik do niniejszej specyfikacji.
4. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.
5. Wykonawcy mogą dokonać wizji lokalnej. W celu zgłoszenia wzięcia udziału w wizji lokalnej należy skontaktować się z upoważnionymi pracownikami Zamawiającego w celu ustalenia terminu jej przeprowadzenia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.04.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt ochronny i BHP

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się