Konserwacja Systemu Sygnalizacji Ostrzegawczej na Wielkich Jeziorach Mazurskich wraz z wymianą systemów magazynowania energii na 2 obiektach

» Opis zapytania

1. System składa się z sieci 17 masztów zlokalizowanych w różnych miejscach na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Jego zadaniem jest powiadamianie żeglarzy o możliwości wystąpienia zagrożenia pogodowego. Uruchomienie systemu następuje automatycznie przez komunikat o zbliżających się niekorzystnych warunkach pogodowych wysłany mailem z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Oprogramowanie sterujące interpretuje treść wiadomości, a następnie wysyła informację zwrotną do IMiGW o przyjęciu komunikatu. Jednocześnie wiadomość SMS zostaje rozesłana do wież, w których automatycznie zostają włączone światła. Wiadomość zawiera informacje o nadchodzącym niebezpieczeństwie: typ zjawiska, stopień zagrożenia oraz ważność ostrzeżenia. Wyłączenie świateł następuje automatycznie po wygaśnięciu ważności komunikatu albo przez operatora. Lampy ostrzegawcze zasilane są energią słoneczną oraz wiatrową. Ładowanie ich następuje automatycznie po wykryciu przez system elektroniczny utraty części energii spowodowanej pracą lamp. Moduły sygnalizacyjne posadowione są na masztach, których wysokość – w zależności od ukształtowania terenu - sięga od 15 do 25 metrów.
Miejsca, w których znajdują się maszty oraz ich współrzędne:
1) Jezioro Mamry, Skłodowo 21 43 26.55"E, 54 09 23.39N
2) Jezioro Mamry, rzeka Węgorapa, Węgorzewo 21 43 10.08E, 54"11 51.84 54N
3) Jezioro Święcajty, Ogonki 21 48 24.05"E, 54 10 58.94N
4) Jezioro Ryńskie, miasto Ryn 21 31 51.83E 53 55 49.75N
5)Jezioro Roś, Łupki 21 51 34.70"E 53 39 08.10N
6) Jezioro Mikołajskie, Mikołajki 21 37 13.90"E 53 45 53.60N
7) Jezioro Niegocin, Kępa Grajewska (wyspa) 21 47 54.18"E 54 00 20.61N
8) Jezioro Kisajno, przy wejściu do portu Almatur21 43 55.36"E, 54 02 10.61N
9) Jezioro Mamry, Wysoki Róg 21 40 34.14"E, 54 06 07.55N
10) Jezioro Jagodne 21 43 35.43"E 53 56 01.33N
11) Jezioro Boczne, Bogaczewo 21 45 00.05"E 53 57 48.69N
12) Jezioro Łuknajno 21 40 41.04"E 53 47 09.92N
13) Jezioro Śniardwy, Nowe Guty 21 49 11.56"E 53 45 49.40N
14) Jezioro Śniardwy, Niedźwiedzi Róg 21 41 45.05"E 53 43 06.51N
15) Jezioro Bełdany, Kamień 21 33 42.63"E 53 43 21.04N
16) Jezioro Seksty, Kanał Jegliński 21 46 52.56"E 53 41 17.70N
17) Jezioro Tałty, Kanał Tałcki 21 32 33.66"E 53 51 50.70N
2. W związku z nowym podziałem administracyjnym Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zachodzi potrzeba zmiany lokalizacji serwera sterującego pracą Systemu Sygnalizacji Ostrzegawczej z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z siedzibą przy ul. Zarzecze 13B do siedziby Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku przy ul. Jana Klemensa Branickiego 17A. Zamawiający w nowej lokalizacji przygotuje miejsce do montażu serwera i zapewni łącze internetowe ze stałym, publicznym adresem IP.
3. Wymiana kart SIM w telefonach MS-GSM masztów i serwera oraz telefonach komórkowych obsługi, związana ze zmianą operatora GSM, Nie będzie konieczna zmiana konfiguracji systemu ze względu na pozostawienie dotychczasowych numerów telefonów – karty SIM dostarczy Zamawiający,
4. Wykonanie przedsezonowego przeglądu systemu oznakowania ostrzegawczego obejmującego sprawdzenie poprawności działania:
- sterowników MS-STER-LED-01,
- telefonów MS-GSM,
- lamp MSL-50000Y,
- transmisji danych,
- stanu naładowania baterii,
- kontrola stanu połączeń elektrycznych,
5. W trakcie trwania okresu serwisowego naprawa/wymiana uszkodzonych elementów systemu:
- sterowników MS-STER-LED-01,
- telefonów MS-GSM,
- lamp MSL-50000Y,
- baterii,
6. Zapewnienie łączności telefonicznej z obiektami,
7. Codzienna kontrola poprawności działania systemu,
8. Analiza logów w systemie zarządzania,
9. Porządkowanie bazy danych,
10. Analiza bilansu lamp 5 razy w tygodniu,
11. Wykonanie wszelkich innych czynności gwarantujących prawidłową pracę systemu,
12. Wykonanie przeglądu systemu oznakowania ostrzegawczego na koniec sezonu żeglarskiego obejmującego sprawdzenie poprawności działania:
- sterowników MS-STER-LED-01,
- telefonów MS-GSM,
- lamp MSL-50000Y,
- transmisji danych,
- stanu naładowania baterii,
- kontrola stanu połączeń elektrycznych,
13. Wykonanie i montaż 2 szt. litowo-jonowych systemów magazynowania energii:
- pojemność 7,5kWh,
- ogniwa litowo-żelazowe,
- zakres temperaturowy pracy ogniw od -40 do 80°C,
Baterie nadzorowane przez system BMS o następujących parametrach:
- baterie wyposażone w balansery ze sprzętowym zabezpieczeniem przed nadmiernym rozładowaniem. Każdy z balanserów mierzy napięcie i temperaturę baterii,
- sprzętowe zabezpieczenie całego łańcucha baterii przed przeładowaniem i przed nadmiernym rozładowaniem,
- system BMS z kontrolą prądu ładowania i rozładowania baterii. Powiadamianie SMS-em o nadmiernym rozładowanie akumulatora i tym przypadku odłączenie zasilania lamp,
- system BMS musi zapewnić komunikację Master Slave (sterownikiem baterii) za pomocą światłowodów, dedykowany protokół transmisji,
- system BMS musi zapewnić transmisję do centrum nadzoru następujących mierzonych parametrów baterii: napięcie na łańcuchu baterii, minimalne napięcie baterii, maksymalne napięcie baterii, minimalna i maksymalna temperatura baterii.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.04.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi serwisowe maszyn, urządzeń i części zamiennych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się