Zaprojektowanie i budowa wiaty gospodarczej na terenie Ośrodka Szkoleniowego NIK w Goławicach Drugich

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest:
1) opracowanie projektu budowlanego – wykonawczego uwzględniającego niezbędne prace budowlane, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462, ze zm.).;
2) opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129);
3) zapewnienie pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją robót wykonywanych na podstawie opracowanej dokumentacji;
4) uzyskanie ostatecznego pozwolenia na budowę;
5) wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej i zatwierdzonej dokumentacji, w tym:
a) wykonanie stóp fundamentowych,
b) wykonanie posadzki o wymiarach 9x20 m z kostki brukowej,
c) budowa wiaty drewnianej o wymiarach 7x18 m pokrytej papą bitumiczną,
d) doprowadzenie zasilania i wykonanie instalacji elektrycznej,
e) wyposażenie wiaty w zestawy 10 szt. stołów i 20 szt. ław oraz 10 szt. krzeseł,
f) wyposażenie wiaty w moskitiery i rolety,
g) wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.05.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Materiały konstrukcyjne
  • Usługi projektowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się