Zakup środka chwastobójczego z dostawą do Sekcji Eksploatacji Czechowice Dziedzice i Katowice

» Opis zapytania

Zakup środka chwastobójczego z dostawą do Sekcji Eksploatacji Czechowice Dziedzice i Katowice

UWAGA:
Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami określonymi w załączonym Opisie Przedmiotu Zamówienia.
Do oferty Wykonawcy zobowiązani są dołączyć wypełnione i podpisane oświadczenie o akceptacji projektu umowy.

UWAGA:
Oferta Wykonawcy, który nie dołączy wymaganego dokumentu będzie odrzucona zgodnie z § 30 pkt 1 Regulaminu.

Ewentualne pytania Wykonawcy mogą składać wyłącznie poprzez Platformę Zakupową, gdzie będą również udzielane odpowiedzi.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.04.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Nawozy, środki ochrony roślin i chemia rolnicza

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się