Zakup i dostawa zamrażarek do Ośrodka Przygotowań Olimpijskich we Własdysławowie

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup zamrażarek skrzyniowych o pojemności 500 litrów w ilości 10 sztuk wchodzących w skład doposażenia zaplecza kuchennego wraz z dostawą do Ośrodka Przygotowań Olimpijskich we Władysławowie. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, rozładunek, wniesienie, ustawienie w miejscu wskazanym przez pracownika Zamawiającego, instalację, uruchomienie i sprawdzenie poprawności funkcjonowania fabrycznie nowych (rok produkcji nie starszy niż 2017) zamrażarek (szt. 10), zwanych dalej „Urządzeniami”, dla potrzeb przechowywania mrożonych produktów żywnościowych w magazynie żywności COC OPO we Władysławowie, spełniających wymogi i standardy prawem przewidziane dla tego typu Urządzeń i które spełniają wymagania opisane w Załączniku nr 1 do SIWZ – Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia. 3. Dla wyspecyfikowanych Urządzeń podane parametry są wartościami minimalnymi, każde Urządzenie o parametrach lepszych od wyspecyfikowanych, spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. 4. Wymaga się, aby po zainstalowaniu, Urządzenia były gotowe do pracy (bez konieczności dokonywania dodatkowych zakupów) 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty w załączniku nr 5 do SIWZ, jak również we wzorze Umowy. Zamawiający wymaga, aby oferowane urządzenia były zgodne z opisem przedmiotu zamówienia (lub równoważne w zakresie określonym przez Zamawiającego). 6. Zamawiający wymaga, aby oferowane urządzenia posiadały: a. dokument potwierdzający pozwolenie na kontakt z żywnością. b. znak „CE" c. deklarację zgodności CE.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.04.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Duże

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii AGD z ostatnich 10 dni.