Dostawa środków higienicznych

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa środków higienicznych wraz z dzierżawą dozowników dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku przez okres 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy w następującym asortymencie:
Lp./ Opis przedmiotu zamówienia/ Ilość na 24 m-ce:
1. Papier toaletowy szary, jednowarstwowy, o gramaturze 26,5 g/m2, wykonany z włókien przetworzonych, jaskrawość - białość 53%. Długość rolki min. 240 m, średnica rolki 19 cm(+/-) 2 cm, szerokość rolki 9,5 cm(+/-)2 cm, długość listka nie mniejsza niż 14 cm. Ilość listków nie mniejsza niż 1714. Papier musi posiadać tulejkę - ilość: 11 000 szt.
2. Ręcznik papierowy w rolce centralnego dozowania, biały, do wycierania rąk, z perforacją, dostosowany do dozownika Tork Reflex. Ręcznik jednowarstwowy wykonany z włókien przetworzonych. Jaskrawość - białość powyżej 78%, metoda wybielania bez zawartości chloru. Długość rolki 300 m, wymiar odcinka nie mniejszy niż 19,8x35cm, średnica całkowita rolki 19,5 cmx35 cm, ilość odcinków 857, podstawowa gramatura nie mniejsza niż 24,5 g/m2 - ilość: 24 000 szt.
3. Dzierżawa dozowników dostosowanych do papieru toaletowego z poz. nr 1. Wymagania: dozownik biały, wykonany z tworzywa ABS, zamykany na metalowy kluczyk, wyposażony w okienko umożliwiające kontrolę zużycia oraz poziomnicę ułatwiającą montaż. Odporny na działanie preparatów myjących i dezynfekujących. O wymiarach: wysokość 27,5 cm, szerokość 34,5 cm, głębokość 13,2 cm - ilość: 350 szt.
4. Dzierżawa dozowników dostosowanych do ręczników z poz. nr 2. Dozownik typu Reflex, w kolorze białym, wykonany z poliwęglanu, zamykany na kluczyk. Dołączony komplet kołków ze śrubami montażowymi. System dozowania całkowicie chroni ręcznik przed brudem i wilgocią. O wymiarach: wysokość 31 cm, szerokość 25,2 cm, głębokość 24 cm - ilość: 700 szt.
WYMAGANIA:
1. Oferent przedstawi karty charakterystyki produktów dla pozycji 1 – 4 potwierdzone i podpisane przez producenta; dokumenty potwierdzające jakość oferowanego produktu: certyfikat ekologiczności Ecolabel dla pozycji 1 i 2; dopuszczenie do kontaktu z żywnością dla poz. 2; certyfikat FSC dla poz. 1.
2. Oferent w ramach wartości umowy dokona montażu dozowników przed pierwszą dostawą ręczników i papieru w terminie ustalonym przez Zamawiającego i w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.
3. W przypadku uszkodzenia dozowników nie wynikających z winy użytkownika wymiana na nowe dozowniki w trakcie trwania umowy.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

23.04.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Środki higieny osobistej

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się