WYKONYWANIE CZYSZCZENIA I NAPRAWY SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ, PRZEPOMPOWNI WÓD DESZCZOWYCH NA TERENIE OSIEDLA STARA MIŁOSNA WRAZ Z CZYSZCZENIEM SEPARATORÓW I PODZIEMNYCH ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH W DZIELNICY WESOŁA M.ST. WARSZAWY

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest eksploatacja, konserwacja, naprawy sieci kanalizacji deszczowej, przepompowni wód deszczowych na terenie osiedla Stara Miłosna wraz
z czyszczeniem separatorów i podziemnych zbiorników retencyjnych w Dzielnicy Wesoła
m.st. Warszawy.

Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę (na pełen etat) przez wykonawcę lub podwykonawcę co najmniej 2 osób, które będą wykonywać czynności bezpośrednio związane z realizacją zamówienia przez cały okres jego trwania z wyłączeniem kadry kierowniczej, inżynierów oraz pracowników administracji.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.04.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi pralnicze i czyszczenia

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się