Sukcesywna dostawa sorbentu do oczyszczania gazów odlotowych.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa sorbentu do oczyszczania gazów odlotowych o minimalnych parametrach określonych w pkt. 2 opisu przedmiotu zamówienia załącznika nr 4 do SIWZ, w ilości 132 000 kg, w okresie 14 miesięcy od daty podpisania umowy. Dostawa przedmiotu zamówienia odbywać się będzie na podstawie telefonicznego/ mailowego zgłoszenia. Miejsce dostawy: Zakład Utylizacji Odpadów w Katowicach, ul. Hutnicza 8. Jednorazowa dostawa obejmować będzie minimum 10 pełnych worków typu BIG BAG. Waga jednego pełnego worka BIG BAG wyniesie maksymalnie do 800 kg., przedmiot zamówienia dostarczany będzie w szczelnych i nieulegających rozdarciu workach typu BIG BAG, na palecie. Sposób pakowania powinien zabezpieczyć przedmiot zamówienia przed zawilgoceniem i zbryleniem. Wykonawca dostarczy określoną w zgłoszeniu telefonicznym/ mailowym ilość przedmiotu zamówienia w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od daty zgłoszenia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.04.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się