Sprzęt wysokościowy

» Opis zapytania

opis w specyfikacji

Wymagania dodatkowe:
Termin dostawy (21 dni od wysłania zamówienia)
Koszt dostawy (Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić)
Warunki płatności (przelew 30 dni, proszę potwierdzić)
Ocena oferty (ocena będzie przeprowadzania w 2 grupach, 1) grupa zad. od 1 do 8, 2) grupa zad.9)
Wymagania jakościowe (sprzęt wysokościowy musi spełniać wymogi ŚOI, -nazwa producenta, znak towarowy bądź inny sposób identyfikacji, -numer partii lub numer seryjny nadane przez producenta. Data produkcji uprzęży,lonży, lin, taśm i sprzętu tekstylnego itp. aktualna na dany rok zamówienia sprzętu (ważność 10 lat od daty produkcji PETZL))
Składanie ofert (Ofertę można złożyć na całość lub osobno grupę od 1 do 8 lub osobno na zadanie 9)

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.04.2018 | 11:09


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt ratowniczy
  • Sport

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się