Dostawa i montaż elementów systemu monitorowania i zarządzania ruchem dla Urzędu Miejskiego w Puszczykowie

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż 2 szt. infokiosków oraz 2 szt. tablic multimedialnych zewnętrznych wraz z niezbędnym oprogramowaniem.

„Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” (SOPZ) zawarty został w Załączniku nr 6 do SIWZ.

Zamawiający wymaga, aby oferowane dostawy i usługi były świadczone z zapewnieniem najwyższych standardów zgodnie z powszechnie obowiązującymi normami, a dostarczone oprogramowanie i sprzęt był zgodne z przepisami prawa oraz normami obowiązującymi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na dzień odbioru.
Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie zgłoszenie wykonania robót w Starostwie Powiatowym w Poznaniu.

Zamawiający zastrzega sobie prawo kontrolowania realizacji przedmiotu zamówienia na każdym etapie zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.04.2018 | 08:55


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się