Zakup, dostawa wraz z montażem i uruchomieniem urządzeń pomocniczych niezbędnych do utrzymania właściwej higieny do gastronomii jako pomocy dydaktycznych do warsztatów szkolnych oraz pracowni gastronomicznej w celach edukacyjnych młodzieży szkół prowadzonych przez Powiat Wadowicki w ramach projektu pn. Turystyczno – Gastronomiczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego realizowanego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Wadowicach.

» Opis zapytania

Zakup, dostawa wraz z montażem i uruchomieniem urządzeń pomocniczych niezbędnych do utrzymania właściwej higieny do gastronomii jako pomocy dydaktycznych do warsztatów szkolnych oraz pracowni gastronomicznej w celach edukacyjnych młodzieży szkół prowadzonych przez Powiat Wadowicki w ramach projektu pn. Turystyczno – Gastronomiczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego realizowanego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Wadowicach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia precyzują opis i zdjęcia stanowiące załącznik A do niniejszej SIWZ

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.04.2018 | 10:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Środki czystości
  • Narzędzia do utrzymania czystości

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się