DOSTAWA SPRZĘTU AGD ORAZ URZĄDZEŃ BIUROWYCH

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu AGD oraz urządzeń biurowych na potrzeby Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w Gdańsku.
- Pakiet 1 - Czajniki elektryczne bezprzewodowe
- Pakiet 2 - Niszczarki do dokumentów
- Pakiet 3 - Kuchenki mikrofalowe
- Pakiet 4 - Bindownice i laminatory
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający wymagania Zamawiającego, zawarty jest w zał. nr 1B do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ). Wykonawca wypełniając wskazane pozycje potwierdza spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego.
3. Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, kompletny, o wysokim standardzie zarówno pod względem jakości jak i funkcjonalności, a także wolne od wad materiałowych, konstrukcyjnych i prawnych.
4. Oferowany przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
5. Sposób realizacji przedmiotu zamówienia oraz warunki gwarancji określa projekt umowy (zał. nr 5 do SIWZ)
6. W przypadku wystąpienia w opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 1B do SIWZ) wskazania znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych pod warunkiem, że zaproponowane rozwiązania będą posiadały parametry techniczne, jakościowe, technologiczne itp. nie gorsze niż te, które przedstawiono w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego, dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.04.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Małe
  • Akcesoria kuchenne
  • Meble
  • Pozostałe elementy wyposażenia pomieszczeń

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii AGD z ostatnich 10 dni.