Usługa związana z zakwaterowaniem i wyżywieniem uczestników wypoczynku – pracowników Szkoły Podstawowej nr 2 i ich rodzin w roku 2018

» Opis zapytania

Nazwa: Usługa związana z zakwaterowaniem i wyżywieniem uczestników wypoczynku – pracowników Szkoły Podstawowej nr 2 i ich rodzin w roku 2018
Opis: Wykonawca poda cenę za pobyt dorosłego uczestnika w ciągu jednego dnia. Cena powinna obejmować wydatki związane z wyżywieniem i pobytem uczestnika oraz wszelkie inne koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, po stronie Wykonawcy.
Proszę o wypełnieniu załącznika.
Ilość: 1 [usługa]

Najpóźniejszy termin dostawy:
2018-07-29 10:00:00

Wymagania dodatkowe:
Cena - waga procentowa 70% (cena – 70%
punkty za cenę – Pc = ( c min : c i ) x 100 pkt. x znaczenie
gdzie: c min - cena najniższa spośród złożonych ważnych ofert,
c i – cena oferty badanej
znaczenie waga kryterium
max ilość punktów – 70)
Standard obiektu i ośrodka - waga procentowa 20% (standard obiektu i ośrodka - 20%
a) lokalizacja ośrodka:
- mniej niż niż 50 m w linii prostej od plaży 5 pkt.
- między 51 a 100 m w linii prostej od plaży 3 pkt.
- między 101 a 150 m w linii prostej od plaży 1 pkt.
- ośrodek dozorowany i monitorowany 24h na dobę 3 pkt.
- ośrodek dozorowany i monitorowany w tylko w określonych godzinach 1 pkt.
b) Rodzaj pokoi i łazienek
- możliwość zakwaterowania w pokojach 2,3,4 osobowych (w tym studia rodzinne 2+1,2+2) 3 pkt.
- pokoje i łazienki po remoncie, (wszystkie proponowane pokoje i łazienki) 3 pkt.
- przed remontem 0 pkt.
c) możliwość korzystania z siłowni na terenie ośrodka bez dodatkowych opłat 3 pkt.
d) boisko do siatkówki 1 pkt.
e) boisko do koszykówki 1 pkt.
f) sala do tenisa stołowego 1 pkt.)
dadatkowe atrakcje - waga procentowa 10% (dodatkowe atrakcje - 10%
a) za zorganizowanie 3 lub więcej atrakcji dla dorosłych w ciągu jednego turnusu ( w ofercie trzeba je wyszczególnić) 3 pkt.
b) za zorganizowanie 3 lub więcej atrakcji dla dzieci w ciągu jednego turnusu ( w ofercie
trzeba je wyszczególnić) 3 pkt.
c) codzienna, co najmniej 2 godzinna opieka nad dziećmi przez wychowawców posiadających odpowiednie
kwalifikacje 4 pkt)
Warunki realizacji zamówienia (Proszę wypełnić załącznik, który zawiera warunki realizacji wypoczynku, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Zaproszeniu ofertowym.)
Warunki objęte punktacją (Proszę wypełnić załącznik, który zawiera warunki objęte punktacją, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Zaproszeniu ofertowym.)
offer_value ()

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.04.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi cateringowe
  • Usługi gastronomiczne
  • Usługi hotelarskie

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się