Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy odzieży operacyjnej i pościeli

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia są dostawy odzieży operacyjnej i pościeli m. in.: zestawy do operacji, folie, pokrowce, maski, czepki, fartuchy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganymi parametrami oraz zapotrzebowaniem ilościowym stanowi Załącznik nr 1 - Formularz cenowy oraz Załącznik nr 5 – wzór umowy. Oferowany przedmiot zamówienia musi posiadać wymagane oznaczenie CE, być zgodny z wymaganiami Zamawiającego opisanymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, posiadać wymagane deklaracje zgodności, atesty, certyfikaty, świadectwa rejestracji, świadectwa dopuszczania do obrotu i użytku w polskich placówkach opieki zdrowotnej.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.04.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Odzież i obuwie robocze i ochronne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się