Organizacja letniego wypoczynku z uwzględnieniem edukacyjnych programów wakacyjnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia są usługi zorganizowania wypoczynku letniego z uwzględnieniem edukacyjnych programów wakacyjnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w ramach projektu: „Dziś nauka- jutro praca! Podniesienie jakości kształcenia ogólnego w 15 szkołach podstawowych i 4 gimnazjach z terenu Gminy Puck” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Zadanie 1 - wyjazd wakacyjny dla uczniów szkół podstawowych
1. Forma wypoczynku: zorganizowanie 15 dniowej (z 14 noclegami) kolonii dla dzieci w wieku ok. 11-13 lat (IV-VI klasa szkoły podstawowej), nad morzem lub jeziorem, w województwie pomorskim, z wyłączeniem obszaru gminy Puck.
2. Ilość uczestników: 60 dzieci
Zadanie 2 wyjazd wakacyjny dla uczniów gimnazjów
1.Forma wypoczynku: zorganizowanie 15 dniowej (z 14 noclegami) kolonii dla dzieci w wieku ok. 14-16 lat (VII kl. szkoły podstawowej, II-III gimnazjum), nad morzem lub jeziorem, w województwie pomorskim, z wyłączeniem obszaru gminy Puck..
2.Ilość uczestników: 60 dzieci
3.Wykonawca zapewnia całodobową opiekę kierownika wypoczynku oraz wychowawców, w liczbie odpowiedniej do liczby uczestników (minimum 1 wychowawcy na grupę + kierownik), przy czym niedopuszczalne jest łączenie funkcji kierownika i wychowawcy.
4.Termin: wyjazd z Pucka (dokładne miejsce odjazdu zostanie wskazane przez Zamawiającego niezwłocznie po podpisaniu umowy) do miejsca pobytu nie później niż 9 lipiec 2018 r., powrót nie później niż 23 lipiec 2018 r.
5.Uczestnicy: podzieleni na 3 grupy: 20 osobowe, w jednym turnusie.
3.Wykonawca zapewnia całodobową opiekę kierownika wypoczynku oraz wychowawców, w liczbie odpowiedniej do liczby uczestników (minimum 1 wychowawcy na grupę + kierownik), przy czym niedopuszczalne jest łączenie funkcji kierownika i wychowawcy.
4.Termin: wyjazd z Pucka (dokładne miejsce odjazdu zostanie wskazane przez Zamawiającego niezwłocznie po podpisaniu umowy) do miejsca pobytu nie później niż 9 lipiec 2018 r., powrót nie później niż 23 lipiec 2018 r.
5.Uczestnicy: podzieleni na 3 grupy: 20 osobowe, w jednym turnusie.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.04.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi hotelarskie

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się