Przeprowadzenie szkolenia okresowego BHP dla pracodawców i osób kierujących policjantami/pracownikami dla 62 osób - pracowników i policjantów KWP w Lublinie oraz KPP/KMP woj. lubelskiego

» Opis zapytania

Nazwa: Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i osób kierujących policjantami/pracownikami
Opis: Sztuka w poz. ILOŚĆ/JM rozumie się jako "Liczba osób".
Proszę również o wypełnienie zał. nr 1 i załączenie jego skanu
Ilość: 62 [szt.]

Wymagania dodatkowe:
Termin reaizacji szkoleń (do 30.09.2018 r.)
Koszt dostawy (Po stronie dostawcy)
Warunki płatności (przelew 14 dni od daty otrzymania faktury/rachunku)
offer_value ()
Doświadczenie (Przeszkolenie na szkoleniach okresowych bhp dla pracodawców i osób kierujących w okresie ostatnich dwóch lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności szkoleniowej jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 60 osób.)

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.04.2018 | 14:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt ochronny i BHP
  • Szkolenia

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się