Zabezpieczenia na estakadzie Rakoczego przy PKM Brętowo w ramach zadania „Przebudowa infrastruktury służącej komunikacji zbiorowej”

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane na realizację zadania pn.: Zabezpieczenia na estakadzie Rakoczego przy PKM Brętowo w ramach zadania „Przebudowa infrastruktury służącej komunikacji zbiorowej” obejmujące m.in.:
a) cięcie piłą nawierzchni betonowych,
b) skucie betonu w miejscach napraw,
c) frezowanie betonu,
d) wykonanie powłoki antykorozyjnej na elementach stalowych,
e) czyszczenie strumieniowo-ścierne na mokro powierzchni niemalowanych,
f) wykonanie warstwy sczepnej przy układaniu zaprawy naprawczej,
g) wypełnienie ubytków zaprawą,
h) dostawa i montaż ceownika wraz z kotwami.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

23.04.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się