Dostawa środków czystosci

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa: środków czystości na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Pod pojęciem oferty częściowej rozumie się poszczególne pakiety (Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 10 pakietów).
3. Realizacja umowy odbywać się będzie sukcesywnie zgodnie z rzeczywistymi potrzebami Zamawiającego.
4. Miejsce dostawy: Magazyn Główny w Szpitalu przy ul. Jana Dekerta 1 w Gorzowie Wlkp. Dostawy zgodne ze złożonym zamówieniem przyjmowane będą w godzinach od 7.00-13.30.
5. Warunkiem wymaganym jest dostarczenie zamawianego asortymentu na koszt i ryzyko Wykonawcy do w/w miejsca dostawy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.04.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Środki higieny osobistej

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się