Dostawa papieru toaletowego oraz ręczników papierowych i kuchennych

» Opis zapytania

1.1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż wraz z dostarczeniem papieru toaletowego, ręczników papierowych i ręczników kuchennych, których rodzaj oraz maksymalne ilości zostały określone w poniższej tabeli:
Lp. Nazwa towaru Jednostka miary Ilość Opis
1 PAPIER TOALETOWY - BIAŁY SZT. 200 biały, min.2-warstwowy, celuloza, min. ilość listków 150, wysokość rolki 9-10 cm, średnica tulejki 4-5 cm, dł. rolki 15 -20mb. Łatwo rozpuszczalny w wodzie
2 PAPIER TOALETOWY OPAKOWANIE A-8 SZT OPAK. 900 3-warstwowy, biały, 100% celuloza, wysokość rolki min. 9,7cm, waga min.86g/rolka, minimalna ilość listków 150, długość rolki nie mniej niż 18 mb, średnica tulejki 4-5 cm, średnica rolki 12-14 cm, łatwo rozpuszczalny w wodzie, 1 opakowanie 8 szt.
3 PAPIER TOALETOWY DO PODAJNIKÓW TORK 557000, 557080 SZT. 4100 system T4 -tradycyjny system toaletowy, papier 3-warstwowy, biały, wytłaczany, makulatura, szerokość listka min. 9,7cm, min. ilość listków 150, dł. rolki min. 20,7mb, średnica rolki 12,5 cm wew. średnica glizy 4 cm, rozpuszczalny w wodzie, lub papier równoważny*
4 PAPIER TOALETOWY SZT. 240 min 2-warstwowy, biały, celuloza, szerokość rolki nie mniej niż 9,5 cm, ilość listków w rolce 160-220, dł. rolki 18-24mb, średnica tulejki min. 5 cm, łatwo rozpuszczalny w wodzie
5 PAPIER TOALETOWY DO PODAJNIKÓW TORKA JUMBO MINI 555000, 555008 OPAK. 1600 2-warstwowy, makulatura, biały, gram. 18g/m, szerokość rolki min.9,5 cm, min. ilość listków 1000, dł. rolki 130 mb, średnica tulejki min. 5-max 5,2 cm, średnica roli 18 cm, gofrowany z perforacją, łatwo rozpuszczalny w wodzie, 1 opakowanie 12 szt., pasujący do podajnika system T2, lub papier równoważny*
6 RĘCZNIK KUCHENNY 2 WARSTWOWY BIAŁY (A-2SZT) OPAK. 570 min. 2-warstwowy, biały, celuloza, średnica tulejki 4-5 cm, wysokość roli ok. 22- 23cm, dł. listka min. 21 cm, ilość listków minimum 46, dł. roli min.9,9-10,5mb, średnica roli nie mniej niż 12 cm, 1opakowanie 2szt.
7 RĘCZNIK KUCHENNY SZT. 7000 min. 2-warstwowy, biały, celuloza, gram. min 21,5g/m, średnica roli 11 cm, wysokość roli 23 cm, długość listka nie mniej niż 12cm, ilość listków min. 50,
8 RĘCZNIK ZZ OPAK. 30 min. 2-warstwowy, biały, min. gram.20g/m, ilość listków nie mniej 150, rozm. 224 x 230mm, bezzapachowe, 1 opakowanie - karton: 21 bind x 150 list. - 3150 listków, w składce ZZ i składce C-fold
9 RĘCZNIK KUCHENNY DO KATRIN 90106 SZT. 4100 2-warstwowy biały, celuloza, wysoka chłonność, miękki, śred. roli 14 cm, szer. 20,5cm, dł.roli nie mniej 60 m, ilość listków nie mniej 261, waga: 0,463kg, 18g/m2-20g/m2 lub ręcznik równoważny*
10 RĘCZNIK KUCHENNY BIAŁY NADRUK OPAK 700 min. 2-warstwowy, biały z nadrukiem, 100% celuloza, śred. tulejki 4,5-5 cm, wysokość roli nie mniej niż. 22 cm, ilość listków 90-150, dł. roli nie mniej niż 19 m, gramatura min. 2x 22g/m2, 1 opakowanie 2szt
11 RĘCZNIK DO PODAJNIKA TYPU MINI TORK BASIC 558000 SZT. 1450 1 warstwowy, biały, celuloza, szer.roli 14 cm, dł.roli 110-120m wysokość roli 20-21,5 cm, ręcznik wyciągany od środka system M1, lub ręcznik równoważny*
12 RĘCZNIK DO PODAJNIKA TORK PREMIUM 552000, 451000,552008,453000, 552100, 552108 SZT. 2877 2-warstwowy, trzypanelowy, celuloza, biały, wysoka chłonność, ręcznik w składce wielopanelowej XPRESS 1 pakiet - 150 listków, razem 3150 listków, system H2 - system ręczników składanych warstw, szerokość przed złożeniem 21,5cm, długość przed złożeniem 25,5cm, szerokość po złożeniu 21,2 cm, długość po złożeniu 8,5-9, wysokość warstw 12,5-13,5 cm, lub ręcznik równoważny*
13 W ROLCE - PODKŁAD 50/65 SZT. 18 2-warstwowy, biały, celuloza, szerokość 50 cm, długość 65 metrów
14 RĘCZNIK ROLA PREMIUM 460001, 551100, 459500, 551108, 551000L SZT. 300 ręcznik w roli, 2-warstwowy, biały, wytłoczony, system H1, celuloza, dł.ręcznika roli 120m, szerokość 21cm, min. ilość listków 400, śred.roli 19cm, średn.wewnętrzna 3,8cm, lub ręcznik równoważny*
15 RĘCZNIK PAPIEROWY ZZ BIAŁY OPAK 12 2-warstwowy, biały, 100% celuloza; ilość listków min. 150, bezzapachowe, do zastosowania w podajnikach uniwersalnych; 1 opakowanie - karton: 20 bind x 150-160 list. - 3000 -3200 listków
* Zmawiający dopuszcza zaoferowanie produktów równoważnych, które będą posiadały parametry nie gorsze niż wskazane oraz będą pasowały do wskazanego modelu podajnika. W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje produkty równoważne względem wskazanych, zobowiązany jest podać w załączniku nr 1 do oferty dane dotyczące produktu równoważnego, w szczególności: nazwę producenta, nazwę oferowanego produktu, jego symbol/numer katalogowy oraz jego parametry. Wskazane dane muszą wskazywać jednoznacznie tylko na jeden produkt. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w ofercie, że oferowane przez niego rozwiązania równoważne spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

1.2. W ramach maksymalnej wielkości zamówienia określonej w tabeli w pkt. 1.1., Zamawiający zobowiązuje się do zakupu papieru toaletowego, ręczników papierowych i ręczników kuchennych o wartości 50% ceny całkowitej brutto, którą Wykonawca wskaże w ofercie. Pozostałą część papieru toaletowego, ręczników papierowych i ręczników kuchennych o wartości 50% ceny całkowitej brutto, Zamawiający zakupi w zależności od potrzeb (prawo opcji).

2. Sposób przeprowadzenia dostawy
2.1. Wykonawca jest zobowiązany sprzedawać i dostarczać papier toaletowy, ręczniki papierowe i ręcznik kuchenne na zlecenia Zamawiającego sukcesywnie, partiami,
w ciągu okresu trwania umowy maksymalnie w 30 partiach.
2.2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania papieru toaletowego, ręczników papierowych i ręczników kuchennych we własnym zakresie.
2.3. Z dostawą papieru toaletowego, ręczników papierowych i ręczników kuchennych Wykonawca powinien dostarczyć dowód wydania wyrobu na zewnątrz WZ lub fakturę VAT.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia i zasad jego realizacji zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do specyfikacji, zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego www.kopalniawieliczka.eu

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.04.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Środki czystości

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się