Dostawa specjalistycznego wyposażenia do zastosowania w profesjonalnej akwarystyce słodkowodnej i morskiej na potrzeby Miejskiego Ogrodu Zoologicznego – Jednostki Budżetowej w Płocku

» Opis zapytania

Dostawa specjalistycznego wyposażenia do zastosowania w profesjonalnej akwarystyce słodkowodnej i morskiej na potrzeby Miejskiego Ogrodu Zoologicznego – Jednostki Budżetowej w Płocku została opisana w Dziale II SIWZ. Zamówienie podzielone jest na następujące części: część 1 – CHŁODZIARKI DO AKWARIÓW część 2 – POMPY część 3 – URZĄDZENIA POMIAROWE część 4 – OŚWIETLENIE LED część 5 – LAMPY LED Z MOŻLIWOŚCIĄ STEROWANIA WYBRANĄ BARWĄ ŚWIATŁA część 6 – KOMPRESORY AKWARYSTYCZNE część 7 – MEDIA FILRACYJNE część 8 – URZĄDZENIA DO POMIARU ORAZ STEROWANIA SYSTEMEM CHŁODZENIA ORAZ PODGRZEWANIA WODY W AKWARIUM. Realizacja dostawy musi nastąpić najpóźniej w czasie określonym przez Wykonawcę w ofercie. Termin dostawy jest jednym z kryteriów oceny ofert i będzie punktowane przez Zamawiającego, jednak nie później niż 28 dni od zawarcia umowy. Wykonawca dostarczy towar do siedziby Miejskiego Ogrodu Zoologicznego – Jednostka Budżetowa w Płocku, ul. Norbertańska 2 własnym transportem i na własny koszt. Gwarancja na sprzęt określony w częściach 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nie może być krótsza niż 24 miesiące. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania przed odbiorem przez osoby uprawnione rozruchu, prób funkcjonalnych i sprawności urządzeń, zapewnienia wykonania rozruchu urządzeń przez serwis producenta, jeżeli jest taki wymóg dla zachowania gwarancji.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.04.2018 | 08:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Duże

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się