Wykonywanie usług parkowania pojazdów zabezpieczonych przez policję do celów procesowych na terenie podległym KPP w Lubaniu, Lwówku Śl., Środzie Śl., Zgorzelcu

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest Wykonywanie usług parkowania pojazdów zabezpieczonych przez policję do celów procesowych na terenie podległym KPP w Lubaniu, Lwówku Śl., Środzie Śl., Zgorzelcu.
2. Zamawiający podzielił postępowanie na cztery części:
2.1. Komenda Powiatowa Policji w Lubaniu – powiat lubański (część 1 postępowania):
2.1.1. Orientacyjna ilość dób przechowywania depozytów poniżej 3500 kg – 500,00;
2.1.2. Orientacyjna ilość dób przechowywania depozytów powyżej 3500 kg – 50,00.
2.2. Komenda Powiatowa Policji w Lwówku Śląskim – powiat lwówecki (część 2 postępowania):
2.2.1. Orientacyjna ilość dób przechowywania depozytów poniżej 3500 kg – 150,00;
2.2.2. Orientacyjna ilość dób przechowywania depozytów powyżej 3500 kg – 80,00.
2.3. Komenda Powiatowa Policji w Środzie Śląskiej – powiat średzki (część 3 postępowania):
2.3.1. Orientacyjna ilość dób przechowywania depozytów poniżej 3500 kg – 400,00;
2.3.2. Orientacyjna ilość dób przechowywania depozytów powyżej 3500 kg – 50,00.
2.4. Komenda Powiatowa Policji w Zgorzelcu – powiat zgorzelecki (część 4 postępowania):
2.4.1. Orientacyjna ilość dób przechowywania depozytów poniżej 3500 kg – 11000,00;
2.4.2. Orientacyjna ilość dób przechowywania depozytów powyżej 3500 kg – 700,00.
3. Uwaga! Wykonawca winien wskazać tylko jedną lokalizację parkingu na terenie miasta/ powiatu.
4. Warunki jakie powinien spełniać parking przeznaczony do przechowywania pojazdów i części samochodowych zabezpieczanych przez Policję do celów procesowych:
4.1. Depozyty muszą być przechowywane na wydzielonej części parkingu, która jest ogrodzona, oświetlona i zabezpieczona przed wpływem warunków atmosferycznych (wiata, plandeka) w tym podtopieniem.
4.2. Na części parkingu, wyznaczonej na przechowywanie depozytów, winny znajdować się tylko depozyty zabezpieczone do celów procesowych przez Policję, pozostające w dyspozycji Policji, Sądu, Prokuratury, Urzędu Skarbowego.
4.3. Teren parkingu, gdzie przechowywane są depozyty do celów procesowych, powinien być zabezpieczony przed dostępem osób trzecich (trzecich sposób uniemożliwiający wejście, tj. zabezpieczony poprzez ogrodzenie o wysokości minimum 1 m., z wejściem zamykanym na klucz).
4.4. Udostępnienie do stałej dyspozycji minimum 6 miejsc parkingowych oraz miejsca na części i podzespoły, odpowiadające wielkością miejscu parkingowemu przeznaczonemu dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3 500 kg do jego całkowitego zapełnienia oraz jednego miejsca parkingowego dla pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3 500 kg.
4.5. Zapewnienie całodobowej ochrony powierzonego mienia przez pracowników firmy przystępującej do przetargu (usługi będą świadczone przez 24 godziny przez 7 dni w tygodniu).
4.6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilnoprawną (materialną) za uszkodzenie, braki elementów lub wyposażenia pojazdów/części, utratę pojazdów lub części pojazdów, w tym wyposażenia w trakcie przechowywania na parkingu strzeżonym od momentu przyjęcia pojazdu do momentu jego wydania.
4.7. Wykonawca usługi ubezpieczy się od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, zgodnie z przedmiotem zamówienia.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Wymaga się złożenia oferty obejmującej zarówno przechowywanie depozytów (pojazdów) poniżej 3,5 tony, jak i depozytów (pojazdów) powyżej 3,5 tony przez cały okres obowiązywania umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.04.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi utrzymania i serwis pojazdów, łodzi i samolotów

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Inne z ostatnich 10 dni.