Wykonanie i montaż systemu informacji wizualnej dla projektu „Plażojada” etap 3 - Oznakowanie.

» Opis zapytania

Wykonanie i montaż systemu informacji wizualnej dla projektu „Plażojada”,z poniższym zakresem prac, zgodnie z dokumentacją projektową:
a) wykonanie 5 sztuk totemów wg projektu autorskiego wraz z montażem,
b) wykonanie systemu oznakowania w postaci:
- 54 drogowskazów , w tym pióra drogowskazów w łącznej ilości: 257 sztuk zamieszczone w konfiguracji opisanej w Projekcie Oznakowania na 54 słupkach
- 11 pylonów.
Drogowskazy i pylony zamawia się wraz z montażem, zgodnie z mapką sytuacyjną, dokładną lokalizację wskaże Zamawiający.
Wymiary drogowskazów, sposób umieszczenia piór oraz wymiary pylonów
i inne parametry techniczne winny być zgodne z Systemem Informacji Miejskiej, której wyciąg zamieszczono w projekcie oznakowania.
Zamawiający wymaga udzielenia na wykonany przedmiot zamówienia minimum 36 miesięcy gwarancji
Zamawiający wymaga złożenia harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonania prac przez Wykonawcę najpóźniej w dniu podpisania umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.04.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące
  • Usługi budowy instalacji

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się