Dostawa: Narzędzi i części eksploatacyjnych, maszyn ręcznych oraz suwmiarek i kątomierzy, koła pomiarowego, odkurzacza przemysłowego, torby skórzanej z podziałem na 5 zadań. - ZADANIE NR 2 - MASZYNY RĘCZNE ORAZ SUWMIARKI I KĄTOMIERZE

» Opis zapytania

Dostawa: Narzędzi i części eksploatacyjnych, maszyn ręcznych oraz suwmiarek i kątomierzy, koła pomiarowego, odkurzacza przemysłowego, torby skórzanej z podziałem na 5 zadań:

ZADANIE NR 2 - MASZYNY RĘCZNE ORAZ SUWMIARKI I KĄTOMIERZE
Szczegółowy opis w załączniku nr 2a Umowy - Formularz cenowy dostaw

Dostawy odbywać się będą na koszt Wykonawcy w ilościach oraz na zasadach określonych w projekcie Umowy.
Do złożonej oferty należy dołączyć skan OŚWIADCZENIA O AKCEPTACJI ZAPISÓW UMOWY ORAZ PEŁNOMOCNICTWO DO ZŁOŻENIA OFERTY.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.04.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD
  • Sprzęt ochronny i BHP
  • Maszyny, urządzenia i części zamienne
  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące
  • Urządzenia elektryczne i elektroniczne
  • Narzędzia
  • Metale
  • Tekstylia i skóry

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się