Dostawa: Narzędzi i części eksploatacyjnych, maszyn ręcznych oraz suwmiarek i kątomierzy, koła pomiarowego, odkurzacza przemysłowego, torby skórzanej z podziałem na 5 zadań. - ZADANIE NR 5 – TORBA SKÓRZANA

» Opis zapytania

Dostawa: Narzędzi i części eksploatacyjnych, maszyn ręcznych oraz suwmiarek i kątomierzy, koła pomiarowego, odkurzacza przemysłowego, torby skórzanej z podziałem na 5 zadań:
ZADANIE NR 5 – TORBA SKÓRZANA
Szczegółowy opis w załączniku nr 1 Formularz cenowy dostaw.
Dostawa na podstawie zamówienia, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do magazynu:
Opole Główne, Ul. Struga 1

Wartość złożonej oferty obejmuje wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawcę związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
Do złożonej OFERTY należy dołączyć podpisany skan Formularza cenowego dostaw.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.04.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD
  • Sprzęt ochronny i BHP
  • Maszyny, urządzenia i części zamienne
  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące
  • Urządzenia elektryczne i elektroniczne
  • Narzędzia
  • Metale
  • Tekstylia i skóry

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się