Dostawa nawozów dolistnych do Zakładu Doświadczalnego w Kołudzie Wielkiej.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa nawozów dolistnych do Zakładu Doświadczalnego w Kołudzie Wielkiej. (Kod CPV: 2444000-0)
2. Szczegółowe warunki, na jakich Zamawiający udzieli zamówienia, w tym przede wszystkim obowiązki Wykonawcy określa niniejsza SIWZ, w tym w szczególności załącznik nr 1 do SIWZ (wzór umowy). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 6 do SIWZ (Formularz cenowy).
3. Miejscem dostawy jest Instytut Zootechniki-PIB Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka, ul. Parkowa 1, Kołuda Wielka, 88-160 Janikowo.
4. Zamówienie zostało podzielone na cztery części:
a) Część nr 01 zamówienia - Dostawa nawozu dolistnego (Super 5+, Adop 2.0 Mn, Super NP)
b) Część nr 02 zamówienia – Dostawa nawozu dolistnego (Basfoliar Sp 17+12+40+ mikroelementu, Basfoliar Baron SP)
c) Część nr 03 zamówienia – Dostawa nawozu dolistnego (HumiMax, RootMost, Alfamax)
d) Część nr 04 zamówienia – Dostawa nawozu dolistnego (Agravita Mn Fast, Agravita Zn Fast, Agravita Mo, Agravita Aktivator, Agravita Complete 20-20-20, Agravita Korektor, Agravita Bor 21)
5. Zamawiający dopuszcza nawozy dolistne równoważne. Przedmiot równoważny w zakresie nasion powinien spełniać parametry nasion wskazanych w SIWZ, w tym w formularzu cenowym. Wykonawca musi w ofercie przedstawić dokument potwierdzający parametry jakościowe.
6. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub wszystkie części.
7. Wymagania Zamawiającego dotyczące zamówienia:
a) Zamawiający wymaga, aby oferowane nawozy były najwyższej jakości i spełniały wszelkie obowiązujące normy oraz posiadały wymagane certyfikaty.
b) W cenie należy uwzględnić m.in. koszty transportu do siedziby Zamawiającego - Kołuda Wielka dostawa od 7:30-14:00 od poniedziałku do piątku.
c) Termin płatności 60 dni od dnia wystawienia faktury,
d) Termin załatwienia reklamacji 7 dni od zgłoszenia.
8. Wszelkie informacje zawarte w niniejszej SIWZ przeznaczone są wyłącznie do przygotowania oferty i w żadnym wypadku nie powinny być wykorzystane w innym celu ani udostępniane osobom trzecim nie uczestniczącym w postępowaniu, chyba że jest to konieczne i niezbędne do udziału w postępowaniu i przygotowania oferty.
9. Zamawiający zastrzega, iż nie jest zobowiązany do zakupu wszystkich nawozów dolistnych w ilościach wskazanych w niniejszej SIWZ i formularzu cenowym (załącznik nr 6 do SIWZ). Wykonawca ma obowiązek dysponować pełnym asortymentem w ilościach wskazanych w SIWZ i formularzu cenowym dla wykonania niniejszej umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.04.2018 | 10:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Nawozy, środki ochrony roślin i chemia rolnicza

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się