Dostawa sortów mundurowych leśnika oraz sortów bhp dla pracowników Nadleśnictwa Jędrzejów w 2018 r.

» Opis zapytania

3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sortów mundurowych leśnika oraz sortów bhp dla pracowników Nadleśnictwa Jędrzejów w 2018 r.Szczegółowe zestawienie znajduje się w załączniku nr 2a do SIWZ. 3.2 Sorty należy dostarczyć według wzorów określonych w: a) Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów mundurów leśnika i oznak dla osób uprawnionych do ich noszenia (Dz.U. 2017, poz. 2466); b) Zarządzeniu Nr 50 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 18 grudnia 2017r., w sprawie zmiany Zarządzenia nr 62 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 15 lipca 2013r. w sprawie wzorca oraz zasad i norm użytkowania mundurów leśnika przez pracowników Lasów Państwowych, znak OR.241.15.2017; c) Zarządzeniu Nr 62 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 15 lipca 2013 w sprawie wzorca oraz zasad i norm użytkowania mundurów leśnika przez pracowników Lasów Państwowych, znak ER-1743-8/13; d) Zarządzeniu Nr 54 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 6 lipca 2012r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 44 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 14 maja 2012r., w sprawie zmian w dokumentacji techniczno-technologicznej dla niektórych przedmiotów mundurów leśnika, znak EO-1743-3/2012; e) Zarządzeniu Nr 44 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 14 maja 2012r., w sprawie zmian w dokumentacji techniczno-technologicznej dla niektórych przedmiotów mundurów leśnika, znak EO-1743-2/2012; f) Zarządzeniu Nr 16 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 14 marca 2005r., w sprawie zmian w dokumentacji techniczno-technologicznej dla niektórych przedmiotów mundurów leśnika; znak OR-1743-1/05. Odzież robocza i obuwie bhp powinny odpowiadać wzorcom określonym w Polskich Normach tj. m. in. odzież ochronna i robocza dostarczona dla Pracowników Lasów Państwowych musi posiadać atesty odpowiednie parametry techniczne, zapewnić bezpieczne wykonywanie czynności związanych z procesem pracy i musi być oznaczona symbolem (CE). Szczegółowy opis odzieży bhp zawierają Polskie Normy:odzież ochronna (ubrania) wymagania ogólne PN-EN 340:2006, środki ochrony indywidualnej obuwie bezpieczne PN-EN ISO 20345:2012
,obuwie ochronne PN-EN ISO 20346:2007/A1:2008, odzież ochronna –ochrona przed deszczem PN-EN 343+A1:2008, odzież ochronna –wyroby odzieżowe chroniące przed chłodem PN-EN 14058:2007

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.04.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Odzież i obuwie robocze i ochronne
  • Akcesoria i dodatki krawieckie
  • Odzież

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się