Zakup i dostawa sprzętu i wyposażenia ratowniczego do prowadzenia akcji ratowniczych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP) z terenu Gminy Władysławowo

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu i wyposażenia ratowniczego do prowadzenia akcji ratowniczych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP) z terenu Gminy Władysławowo wskazanych w Załączniku E do SIWZ, zwanych w dalszej części SIWZ "Odbiorcami", realizowanego w ramach projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa poprzez wyposażenie jednostek ratownictwa na obszarze gmin Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej”.
2. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia zawierają Załączniki A - D do SIWZ.
3. Dopuszcza się składanie ofert częściowych:
1) Część 1 – Zestaw urządzeń hydraulicznych,
2) Część 2 – Sprzęt ratowniczo-gaśniczy,
3) Część 3 - Urządzenia wodne i odzież ochronna,
4) Część 4 - Sprzęt pływający i przyczepa podłodziowa.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.04.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt ochronny i BHP
  • Sprzęt p. poż.
  • Sprzęt ratowniczy

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się