ŚWIADCZENIE NA RZECZ ZAMAWIAJĄCEGO KOMPLEKSOWEJ USŁUGI W ZAKRESIE TELEFONICZNEJ REJESTRACJI I INFORMACJI PACJENTÓW INSTYTUTU HEMATOLOGII I TRANSFUZJOLOGII

» Opis zapytania

1. Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie na rzecz Zamawiającego kompleksowej usługi w zakresie telefonicznej rejestracji i informacji pacjentów Instytutu Hematologii
i Transfuzjologii.
2. Informacje niezbędne do sporządzenia oferty

1) Instytut Hematologii i Transfuzjologii od roku prowadzi obsługę rejestracji i informacji dla pacjentów korzystających ze świadczeń medycznych oferowanych przez poradnie Instytutu w formie usługi w specjalistycznej firmie zewnętrznej. Wybór oferenta nastąpił w postępowaniu znak IHiT/P/14/2017 z dnia 16.02.2017 (link do dokumentacji postępowania: http://bip.ihit.waw.pl/przetarg/items/962.html).
2) Usługa jest świadczona w pracujące dni powszednie (pon. – pt.) w godzinach 08:00 – 18:00, w oparciu o 4 stanowiska rejestracyjne. Ostatnim dniem świadczenia usługi przez dotychczasowego wykonawcę jest dzień 18.05.2018.
3) Informacje statystyczne:
a) Łączna liczba pacjentów zarejestrowana w poradniach (obecnie): 87141 osób.
b) Roczna liczba wizyt w poradniach (2017 rok): 51087 wizyt.
c) Obsługiwane poradnie:
 Poradnia Hematologiczna,
 Poradnia dla Chorych na Wrodzone Niedokrwistości,
 Poradnia Chirurgii Ogólnej,
 Poradnia Chirurgii Naczyniowej,
 Poradnia Chorób Krwi,
 Poradnia Hematologiczna dla Kobiet w ciąży,
 Poradnia Zaburzeń Hemostazy.

4) Zamawiający udostępni Wykonawcy połączenie VPN do sieci lokalnej, umożliwiające prace w oprogramowaniu medycznym Zamawiającego. Informatycy Zamawiającego zainstalują Wykonawcy oprogramowanie medyczne Zamawiającego.
5) Wymagania sprzętowe minimalne dla w/w oprogramowania: komputer typu IBM PC z procesorami rodziny x86, 512 MB RAM, procesor z 2. rdzeniami, 40 GB dysk twardy, system operacyjny MS Windows XP.
6) Wymagania sprzętowe zalecane w/w oprogramowania: komputer typu IBM PC z procesorami rodziny x86, 4 GB RAM, procesor z 4. rdzeniami, 320 GB dysk twardy SATA, system operacyjny MS Windows 7/8/10.
7) Usługa jest świadczona w oparciu o numeru telefoniczne używane przez Zamawiającego: +48223496129, +48223496131, +48223496132, +48223496297, +48223496609, +48223496653. W/w numery są przekierowywane na centrali telefonicznej Zamawiającego do Wykonawcy usługi.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagań związanych z realizacją zawiera –Załącznik Nr 1A do SIWZ– Arkusz danych świadczonej usługi oraz Załącznik Nr 7 – wzór umowy. Zaoferowana usługa musi spełniać wymagania techniczne funkcjonalne i użytkowe takie same lub wyższe niż opisane w załączniku nr 1A do siwz – arkusz danych oferowanej usługi oraz załączniku Nr 7 do siwz – wzór umowy. W przypadku zaoferowania usługi o lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych w odniesieniu do parametrów określonych przez zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia- arkusz danych oferowanych urządzeń Wykonawca zobowiązany jest opisać te parametry w rubryce 4 tabeli ww. załącznika.

4. Termin realizacji zamówienia: usługa świadczona będzie w okresie 12 miesięcy od daty pisemnego zlecenia przez Zamawiającego rozpoczęcia świadczenia usługi (szczegółowe zapisy dotyczące realizacji zamówienia – patrz wzór umowy)

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.04.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi personalne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Inne z ostatnich 10 dni.