„Bieżące utrzymanie oznakowania poziomego dróg na terenie gminy Tarnobrzeg”

» Opis zapytania

Oznakowanie poziome dróg na terenie gminy Tarnobrzeg o powierzchni około
24.100,00 m², w tym:
1. Wykonanie poziomego oznakowania przejść dla pieszych oraz przejazdów dla rowerów malowanie cienkowarstwowe atestowaną farbą drogową czerwoną z dodatkiem kulek szklanych refleksyjnych 2.000,00 m²
2. wykonanie poziomego oznakowania dróg i parkingów w technologii malowanie cienkowarstwowe atestowaną farbą drogową białą z dodatkiem kulek szklanych refleksyjnych - 20.000,00 m²
3. wykonanie poziomego oznakowania przejazdów dla rowerów w technologii malowanie grubowarstwowe masą chemoutwardzalną koloru czerwonego o grub. od 0,90 -3,00 mm w ilości 1,7 – 3,5 kg/m² wraz z kulkami 1000 – 2000 T w ilości 500 g/m² - 1.000,00 m²
4. wykonanie poziomego oznakowania przejść dla pieszych koloru białego na tle czerwonym wg załączonego wzoru w technologii malowanie grubowarstwowe masą chemoutwardzalną o grub. od 0,90 -3,00 mm w ilości 1,7 – 3,5 kg/m² wraz z kulkami 1000 – 2000T w ilości 500g/m² - 500,00 m²
5. Wykonanie poziomego oznakowania tła dla parkingów dla osób niepełnosprawnych malowanie cienkowarstwowe atestowaną farbą drogową niebieską z dodatkiem kulek szklanych refleksyjnych 400,00 m²
6. Ponadto zakres umowy obejmuje wykonanie trwałego usunięcia starego oznakowania poziomego w ilości - 200,00 m².
7. Oznakowanie poziome wymienione w pkt. 1,2,3,4,5 oraz usunięcie oznakowania wymienione w pkt. 6 wykonane na wezwanie Zamawiającego według potrzeb w ilości nie przekraczającej 4% wartości podanej w umowie.

Zamówienie obejmuje uzupełnienie istniejącego oznakowania i wykonanie nowego oznakowania poziomego dróg, ulic, placów i parkingów w pasach drogowych dróg i ulic, dla których funkcje zarządcy pełni Prezydent miasta Tarnobrzega.

8. Gwarancja i rękojmia z tytułu wad fizycznych przedmiotu umowy na okres:
a) oznakowanie farbą drogową na nawierzchni asfaltowej i betonowej
- gwarancja 12 miesięcy;
b) oznakowanie poziome grubowarstwowe przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerów masą chemoutwardzalną gwarancja minimum 2 lata
c) oznakowanie farbą drogową na kostce kamiennej
- gwarancja - 3 miesiące;

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.04.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Instrukcje, znaki i tablice
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się