Dostawa kotłów CO wraz z montażem w kotłowni SP w Bielinach

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa kotłów CO wraz z montażem w kotłowni SP w Bielinach”
W ramach zadania należy dostarczyć i zamontować dwa kotły CO na eko-groszek każdy o mocy 500 kW w kotłowni Szkoły Podstawowej w Bielinach.
2. Dostawa i montaż 2 kotłów CO i 4 zasobników obejmuje w szczególności:
I. Wymagane parametry techniczne:
1) Moc jednego kotła: 500 kW,
2) Sprawność kotła minimum 90 %,
3) Kocioł na paliwo kopalniane: eko-groszek,
4) Wymiennik ciepła wykonany z atestowanej stali kotłowej /gat. P265GH/
Powyższe parametry winny wynikać z dokumentów DTR lub atestów, które zamawiający żąda od wykonawcy aby dołączył do oferty zgodnie siwz rozdział IX pkt 1 ppkt 1.3.
II. Zamawiający wymaga aby dostarczony kocioł posiadał następujące wyposażenie:
1) Każda jednostka musi posiadać dwa palniki jednakowej mocy z układem podawania paliwa.
Powyższe jest podyktowane względami ekonomiczno – użytkowymi. W okresie zmniejszonego zapotrzebowania na ciepło uruchamiany będzie tylko jeden palnik, co pozwoli na mniejsze zużycie opału i energii elektrycznej. W przypadku zwiększonego zapotrzebowania na ciepło zostanie uruchomiony drugi palnik, pozwalając na uzyskanie mocy nominalnej. Bardzo ważnym aspektem jest również to, że w przypadku awarii jednego z palników, kocioł będzie dalej pracować, nie pozbawiając możliwości ogrzewania budynku.
2) Izolację termiczną zewnętrznej powierzchni kotła
3) każdy zasobnik o pojemności od.1000 kg -1500 kg (po dwa zasobniki dla każdego kotła), zasobnik na paliwo wyposażony w luk zasypowy z uszczelnieniem i mechanizmem zasypowym.
Powyższe jest podyktowane względami użytkowymi. Zastosowanie 2 mniejszych zasobników (po dwa przy każdym kotle) zwiększa komfort obsług - mniejsze gabaryty, łatwiejszy zasyp.
4) sterownik elektroniczny (regulujący pracę podajnika i wentylatora, wyposażony w czujnik kontroli temperatury i ogranicznik temperatury bezpieczeństwa), powinien sterować pracą pompy c.o i c.w.u, oraz posiadać możliwość sterowania jeszcze dwoma dodatkowymi pompami,
5) termometr analogowy,
6) system gaszenia- zabezpieczenie przed cofnięciem płomienia do układu podawania paliwa,
7) zabezpieczenie kotłów: czujnik temperatury na osłonie podajnika, czujnik temperatury kotła odłączający wentylator i podajnik, automatyczna kontrola czujnika, czujnik obrotów ślimaka zatrzymujący układ podawania
8) wentylatory nadmuchowe,
9) drzwi paleniskowe w przedniej części kotła,
10) elementy wykonane z żaroodpornego żeliwa,
11) Ślimakowy podajnik paliwa napędzany motoreduktorem,
12) samoczyszczące się palenisko wykonane z żeliwa,
13) automatyczny system podawania paliwa,
14) spirala podajnika paliwa w całości wykonana z jednego elementu,
15) sterownik obsługujący 4 pompy oraz możliwość obsługi zaworu mieszającego, czujnik pogodowy.
17) skrzynka na popiół,
18) narzędzia do obsługi,
III. Montaż, podłączenie i zintegrowanie z istniejącym systemem w kotłowni oraz wykonanie niezbędnych prac remontowych tj. między innymi:
1) demontaż i utylizacja 4 istniejących kotłów,
2) podłączenie kotła do sieci elektrycznej,
3) podłączenie czopucha do przewodów dymowych,
4) podłączenie obiegu wody i wyposażenie w dwie elektroniczne pompy obiegowe mieszające o średnicy min. 80 mm obsługujące kotły,
5) wykonanie niezbędnych prac instalacyjnych w tym dostosowanie istniejących instalacji celem podłączenia kotłów CO,
6) wykonanie niezbędnych prac budowlanych celem umieszczenia kotłów CO, a następnie doprowadzenia kotłowni do stanu użytkowalności w tym między innymi:
• Wyburzenia i demontaż elementów budynku kotłowni w celu umieszczenia kotłów,
• Ponowne uzupełnienie i montaż elementów kotłowni, ewentualnie wymianę uszkodzonych elementów budynku zdemontowanych,
• Uzupełnienie uszkodzonych tynków oraz ich szpachlowanie i malowanie (W miejscach uszkodzeń),
• Wykonanie podłoża - podestu o odpowiedniej wytrzymałości pod kotły i zasobniki.
7) Ponadto należy wykonać:
• płukanie instalacji
• próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (próby na zimno i na gorąco),
• rozruch kotłowni,
8) Izolacja rurociągów otulinami,
9) Uruchomienie kotłowni CO,
3. Wymiary bramy do kotłowni: szerokość 147 cm, wysokość 198 cm. Wysokość pomieszczenia kotłowni: 260 cm.
4. Wykonawca zapewni transport kotłów, zasobników i pozostałych elementów własnym transportem do kotłowni SP w Bielinach.
5. Wykonawca dostarczy niezbędne dokumenty dopuszczające do stosowania i użytkowania na terytorium Polski jak również niezbędną dokumentację. Wykonawca dostarczy instrukcje obsługi, DTR i inne dokumenty niezbędne do prawidłowego uruchomienia i eksploatacji kotła.
6. Wykonawca przeszkoli wyznaczony personel Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego bez konieczności wyjazdu tych osób na szkolenie.
7. W czasie wykonywania prac montażowych Zamawiający wymaga nieprzerwanej pracy kotłowni (w zakresie CO) z wyłączeniem 1 dnia w którym zostaną wykonane przełączenia instalacji.
8. Wymagany okres gwarancji i rękojmi na dostarczone urządzenia i ich montaż wynosi 36 miesięcy. Okres rękojmi na urządzenia i prace montażowe rozpoczyna się od daty odbioru końcowego zamówienia przez Zamawiającego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.04.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Urządzenia chłodzące i grzewcze

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się