Przedmiotem zamówienia jest obsługa serwisowa oraz wzorcowanie urządzeń do pomiaru zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu (alkomatów).

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest obsługa serwisowa oraz wzorcowanie urządzeń do pomiaru zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu (alkomatów).
Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części:
- część 1 zamówienia obejmuje usługę serwisową oraz wzorcowanie urządzeń do pomiaru zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu (alkomatów) typu DRAGER 7110 MK III i DRAGER 9510 w ilości 10 sztuk,
- część 2 zamówienia obejmuje usługę serwisową oraz wzorcowanie urządzeń do pomiaru zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu (alkomatów) typu AWAT A2/A2.0 w ilości 76 sztuk.
W ramach obsługi serwisowej Wykonawca będzie wykonywał przeglądy techniczne, naprawy, wymianę uszkodzonych i zużytych części, wymianę materiałów eksploatacyjnych (baterie, akumulatory, taśma papierowa i barwiąca), adiustację oraz czynności związane z wzorcowaniem urządzeń. Ponadto w skład usługi serwisowej wchodzą czynności związane z dostarczeniem urządzeń do firmy serwisującej i ich odbiorem. Szczegółowy wykaz czynności objętych usługą został wskazany w załączniku numer 1 do SIWZ (formularz ofertowy).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.04.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się