DOSTAWA CHEMI ANTYODOROWEJ DO SIECI KANALIZACJI SANITARNYCH

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne wykonywanie dostaw wraz z transportem i rozładunkiem do siedziby Zamawiającego chemii antyodorowej typu FERROX lub równoważnej, o trzech rodzajach w zależności od potrzeb stosowania: S1, C5, N5 lub równoważnych do sieci kanalizacji sanitarnej. Chemia antyodorowa służyć będzie do uzupełniania zbiorników dozowania na przepompowniach ścieków tłocznych kanalizacji sanitarnych wybudowanych na terenie wiejskiej Gminy Słupsk. Dostawy chemii antyodorowej powinny się odbywać do bazy Zamawiającego transportem Wykonawcy (z rozładunkiem) w szczelnych, zamkniętych zbiornikach typu IBC 1000 l netto, jednorazowo 3-7 szt./1000 [l] lub transportem równoważnym, np. autocysterna z przepompowaniem do przedmiotowych zbiorników IBC 1000 l - zbiorników Wykonawcy oddanych nieodpłatnie Zamawiającemu do użytkowania na czas realizacji kontraktu. Przedmiotem dostawy jest środek chemiczny z przeznaczeniem zapobiegania zagniwaniu ścieków jak również zapobiegania problemom odorowym na sieciach tłocznych kanalizacji sanitarnych znajdującej się na terenie Gminy Słupsk w okresie od 01.07.2018r. do 30.06.2020. Dostawy powinny być realizowane sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego i na jego telefoniczne zlecenie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera- Załącznik nr 1 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.04.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się