Zakup wraz z dostawą wskaźników i tablic informacyjnych dla Sekcji Eksploatacji podległych IZ Sosnowiec

» Opis zapytania

Zakup wraz z dostawą wskaźników i tablic informacyjnych dla Sekcji Eksploatacji podległych IZ Sosnowiec, zgodnie z załączonym OPZ.

Ewentualne pytania Wykonawcy mogą zadawać wyłącznie poprzez Platformę Zakupową Zamawiającego, gdzie będą również udzielane odpowiedzi.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.04.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Instrukcje, znaki i tablice
  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się