Usługi serwisowe z zakresu ochrony przeciwpożarowej (postępowanie prowadzone z dopuszczeniem składania ofert częściowych – pięć części).

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia są usługi serwisowe z zakresu ochrony przeciwpożarowej (postępowanie prowadzone z dopuszczeniem składania ofert częściowych – pięć części).
Część I
Usługa serwisowa z zakresu ochrony przeciwpożarowej – przeglądy techniczne i naprawy gaśnic, hydrantów i zaworów hydrantowych.
Część II
Usługa serwisowa z zakresu ochrony przeciwpożarowej – konserwacje i naprawy systemu Stałych Urządzeń Gaśniczych Gazowych oraz urządzeń współpracujących.
Część III
Usługa serwisowa z zakresu ochrony przeciwpożarowej – konserwacje i naprawy systemów sygnalizacji alarmu pożaru (SAP) oraz urządzeń współpracujących.
Część IV
Usługa serwisowa z zakresu ochrony przeciwpożarowej – konserwacje i naprawy instalacji oddymiania.
Część V
Usługa serwisowa z zakresu ochrony przeciwpożarowej – konserwacje i naprawy instalacji wysokociśnieniowej mgły wodnej z agregatem FOGO.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Wzór umowy odpowiedni dla danej części postępowania.
3. Wymagany okres realizacji przedmiotu zamówienia – w okresie 24 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.04.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt p. poż.
  • Ochrona

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się