PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ ŚRODKÓW HIGIENIZACJI I SPRZĘTU GOSPODARCZEGO DO UTRZYMANIA HIGIENY. SPRAWA NR 21/PN/2018.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa środków higienizacji i sprzętu gospodarczego do utrzymania higieny.
Zamawiający podzielił zamówienie na dwie Części.
Część 1 - środki higienizacji
Część 2 - sprzętu gospodarczy do utrzymania higieny.

Zamawiający przewiduje korzystanie z prawa opcji.

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia towaru oznakowanego zgodnie z Decyzją nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 03.01.2014 r. w sprawie wytycznych określających wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym wyrobów dostarczanych do resortu obrony narodowej.
Ponadto wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu wypełnione zgodnie z załącznikiem nr 6 do w/w decyzji karty wyrobu. Karty wyrobu należy przekazać przed dniem dostawy, w formie elektronicznej osobie wskazanej jako odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Zamawiającego.
Wyrób oznakowany nieprawidłowo nie zostanie przyjęty do magazynu Zamawiającego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.04.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Środki czystości

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się