Utrzymanie i konserwacja klimatyzatorów i centralki rekuperacyjnej w Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w Warszawie

» Opis zapytania

Utrzymanie i konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych (grzewczo-chłodniczych) i centralki rekuperacyjnej w Ekspozyturze Zarządzania Ruchem Kolejowym w Warszawie.
W załączeniu Projekt Umowy wraz z Opisem Przedmiotu Zamówienia.
Wraz z ofertą cenową Wykonawca zobowiązany jest do złożenia aktualnego certyfikatu potwierdzającego uprawnienia do serwisowania urządzeń klimatyzacyjnych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.03.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Urządzenia chłodzące i grzewcze
  • Usługi serwisowe maszyn, urządzeń i części zamiennych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się