dostawa gazów medycznych i technicznych

» Opis zapytania

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa gazów medycznych i technicznych w rodzaju i ilości zgodnej z Załącznikiem nr 1 do SIWZ i umowy – Formularz cenowy.2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ i umowy, zgodnie z którym, przedmiot zamówienia obejmuje dostawę gazów medycznych i technicznych, legalizację posiadanych butli, oraz dzierżawa osprzętu tj. butli, zaworu dozującego i wózka do mieszaniny gazów. Osprzęt opisany jest w części 3, 4, 5, 6 zamówienia. 3.Przedmiot zamówienia podzielony jest na 6 części. 4.CPV: 24111500-0 - Gazy medyczne, 24111000-5 – Wodór, argon, gazy szlachetne, azot i tlen, 24110000-8 – Gazy przemysłowe.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.04.2019 | 09:45


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się