Dostawa sprzętu gaśniczego i pozostałego sprzętu na wyposażenie wojskowych straży pożarnych z podziałem na 2 części – postępowanie nr 41/D

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu gaśniczego i pozostałego sprzętu na wyposażenie wojskowych straży pożarnych z podziałem na 2 części:
Część I: Dostawa podręcznego sprzętu gaśniczego
• gaśnica proszkowa GP 2 x, w ilości 200 szt.;
• wieszak do gaśnicy proszkowej 2 x, w ilości 200 szt.;
• gaśnica proszkowa GP 6 x, w ilości 200 szt.;
• wieszak do gaśnicy proszkowej 6 x, w ilości 200 szt.;
• gaśnica proszkowa GP 4 x, w ilości 150 szt.;
• wieszak do gaśnicy proszkowej 4 x, w ilości 150 szt.;
• gaśnica przewoźna (agregat) proszkowa AP 25 x, w ilości 40 szt.;
• pokrowiec gaśnicy przewoźnej (agregatu) proszkowej AP-25 x, w ilości 40 szt.;
• gaśnica proszkowa GP 12 x, w ilości 10 szt.;

Część II: Dostawa pozostałego sprzętu (masek do aparatów powietrznych wraz
z pokrowcami) dla wojskowych straży pożarnych)
• maska typu ULTRA ELITE PS-MaXX, w ilości 50 szt.;
• pokrowiec na maskę, w ilości 50 szt.;

Szczegółowo przedmiot zamówienia opisano w załącznikach nr 2, 3 i 4 do SIWZ.
2. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia:
• magazyn RZI w Olsztynie - ul. Saperska 1
3. Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczone wyroby na okres:
• Część I: minimum 12 – maksimum 24 miesiące,
• Część II: minimum 12 – maksimum 24 miesiące.
4. Okres rękojmi: w okresie udzielonej gwarancji Wykonawca odpowiada również za wady fizyczne sprzętu/ towaru z tytułu rękojmi;

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.04.2018 | 12:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt p. poż.

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się