Usługi cateringowe dla uczestników kursów w ramach projektu „Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji pielęgniarek i położnych poprzez kształcenie podyplomowe” organizowane przez WUM w podziale na pakiety,

» Opis zapytania

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest cateringowe dla uczestników kursów
w ramach projektu „Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji pielęgniarek
i położnych poprzez kształcenie podyplomowe” organizowane przez WUM, w podziale na pakiety:
Pakiet 1: Usługi cateringowe ( przerwa kawowa i obiad) dla uczestników 3 kursów
w Białymstoku w ramach projektu „Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji pielęgniarek i położnych poprzez kształcenie podyplomowe organizowane przez WUM”;
Pakiet 2: Usługi cateringowe ( przerwa kawowa i obiad) dla uczestników 1 kursu
w Choroszczy w ramach projektu „Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji pielęgniarek i położnych poprzez kształcenie podyplomowe organizowane przez WUM”;
Pakiet 3: Usługi cateringowe ( przerwa kawowa i obiad) dla uczestników 3 kursów
w Włocławku w ramach projektu „Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji pielęgniarek i położnych poprzez kształcenie podyplomowe organizowane przez WUM”;
Pakiet 4: Usługi cateringowe ( przerwa kawowa i obiad) dla uczestników 1 kursu
w Prudniku/Nysa w ramach projektu „Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji pielęgniarek i położnych poprzez kształcenie podyplomowe organizowane przez WUM”;
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 1.1 – 1.4 – Formularzu ofertowym oraz Załączniku nr 4 – Wzorze umowy.
3. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie realizacja zamówienia publicznego, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.04.2018 | 09:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się