Dostawa tlenu medycznego ciekłego z dzierżawą zbiornika o pojemności 3 000 l – 4 000 l oraz gazów medycznych wraz z dzierżawą i transportem butli dla potrzeb Szpitala Ogólnego w Kolnie.

» Opis zapytania

Przedmiotem, niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest dostawa tlenu medycznego ciekłego z dzierżawą zbiornika o pojemności 3 000 l – 4 000 l oraz gazów medycznych wraz z dzierżawą i transportem butli dla potrzeb Szpitala Ogólnego w Kolnie, których asortyment, szczegółowy opis i ilości zostały przedstawione w Załączniku Nr 2 do SIWZ. Liczba pakietów: 3.
Pakiet Nr 1 - Tlen medyczny ciekły z dzierżawą zbiornika o pojemności 3000 l - 4000 l.
Pakiet Nr 2 - Gaz medyczny wraz z dzierżawą i transportem butli.
Pakiet Nr 3 - Gaz medyczny, sprężony, podtlenek azotu 50%v/v i tlen 50%v/v w butlach o pojemności 10 litrów 2,8 m3.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.04.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się