Zorganizowanie wyjazdowych warsztatów edukacyjno - aktywizacyjnych dla osób z niepełnosprawnością - klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu uczestniczących w projekcie „Wrocław Miastem @ktywnych” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie wyjazdowych warsztatów edukacyjno - aktywizacyjnych dla osób z niepełnosprawnością - klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu uczestniczących w projekcie „Wrocław Miastem @ktywnych” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Rozdz. II oraz zał. nr 3 i 7 do SIWZ. Projekt realizowany jest w imieniu Gminy Wrocław.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.04.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi hotelarskie

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się