Przygotowanie i przeprowadzenie dwóch jednoetapowych (poz. I i II) oraz jednego dwuetapowego (poz. III) realizacyjnych Konkursów architektoniczno-urbanistycznych na opracowanie koncepcji architektonicznej wraz z zagospodarowaniem terenu dla inwestycji p.n. I. „Budynek naukowo-dydaktyczny na Kampusie Centralnym (górny dziedziniec)”, II. „Rozbudowa i modernizacja Osiedla Akademickiego Kampus Służewiec”, III. „Budynek naukowo-dydaktyczny ul. Bednarska 2/4” realizowanych w ramach Programu wieloletniego p.n. „Uniwersytet Warszawski 2016-2025”

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie dwóch jednoetapowych (poz. 1 i 2 poniżej) oraz jednego dwuetapowego (poz. 3 poniżej) realizacyjnych Konkursów architektoniczno-urbanistycznych na opracowanie koncepcji architektonicznej wraz z zagospodarowaniem terenu
dla inwestycji pn.
1) „Budynek naukowo-dydaktyczny na Kampusie Centralnym (górny dziedziniec)”,
2) „Rozbudowa i modernizacja Osiedla Akademickiego Kampus Służewiec”,
3) „Budynek naukowo-dydaktyczny ul. Bednarska 2/4”,
realizowanych w ramach Programu wieloletniego pn. „Uniwersytet Warszawski 2016-2025”.
Inwestycja wskazana (i) w poz. 1 powyżej dotyczy budowy budynku administracyjnego
o powierzchni całkowitej 1.300 m2, (ii) w poz. 2 powyżej dotyczy budowy domu studenckiego
o powierzchni całkowitej 11.800 m2, (iii) w poz. 3 powyżej dotyczy budowy budynku naukowo-dydaktycznego o powierzchni całkowitej 17.000 m2,
Konkursy zostaną przeprowadzone na podstawie art. 110-127 Ustawy PZP. W ramach nagród
w każdym z Konkursów przewidziane są nagrody pieniężne oraz zaproszenie do negocjacji
w trybie zamówienia z wolnej ręki autora wybranej pracy konkursowej lub zaproszenie
do negocjacji w trybie negocjacji bez ogłoszenia co najmniej dwóch autorów wybranych prac konkursowych.
Celem Konkursów jest przeprowadzenie szerokiej konfrontacji twórczych prac projektowych oraz uzyskanie najlepszych pod względem funkcjonalno-przestrzennym koncepcji architektoniczno–urbanistycznych wraz z zagospodarowaniem terenu dla przedmiotowych inwestycji. Przedstawione koncepcje powinny przewidywać rozwiązania przyszłościowe oraz realne do wykonania zarówno pod kątem efektywności ekonomicznej procesu budowlanego, niskich kosztów eksploatacyjnych w okresie użytkowania budynków, jak również pozytywnego oddziaływania na człowieka
i środowisko naturalne.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - stanowi Załącznik Nr 1 do SIWZ, dostępny na stronie internetowej Zamawiającego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.03.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi projektowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się