DOSTAWA ŚRODKÓW CZYSTOŚCI I HIGIENY DLA SP ZOZ w ŁĘCZNEJ

» Opis zapytania

3.1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa środków do utrzymania czystości i higieny w miejsca, wskazane przez Zamawiającego. Szczegółowy wykaz asortymentu zawarty jest
w Załączniku Nr 2 - Formularzu cenowym dołączonym do SIWZ, Kod wg CPV: 33760000-5,
3.2.Przedmiot zamówienia ma być nowy, dopuszczony do obrotu na podstawie obowiązujących przepisów prawa i odpowiadać wszelkim wymaganiom określonym przepisami prawa,
w szczególności ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 211 ze zm.), wolny od jakichkolwiek wad fizycznych lub prawnych i posiadać w dniu dostawy termin ważności, nie krótszy niż 12 miesięcy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.03.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Środki higieny osobistej

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się