Organizacja turnusu szkoleniowo-kondycyjnego wraz z zakwaterowaniem i wyżywieniem

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja 8 turnusów szkoleniowo-kondycyjnych, 14-dniowych wraz
z zakwaterowaniem i wyżywieniem, wg harmonogramu określonego w ust. 5, na terenie jednego z niżej wymienionych powiatów:
 puckiego;
 lęborskiego;
 wejherowskiego;
 słupskiego.
2. W każdym pojedynczym turnusie weźmie udział 1 osoba.
3. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zapewni:
1) zakwaterowanie w pokojach 1-osobowych z własną łazienką,
2) pełne wyżywienie przez cały okres świadczenia usługi: 3 posiłki dziennie (śniadanie, obiad, kolacja), z zastrzeżeniem ust. 4.;
3) opiekę medyczną;
4) dostęp zabiegów rehabilitacyjnych (masaż);
5) dostęp do sportowej infrastruktury ośrodka, np. basenu, sauny, siłowni, sali ćwiczeń, wypożyczalni sprzętu sportowego.
4. Każdy z turnusów rozpoczyna się kolacją w dniu przyjazdu natomiast kończyć obiadem w dniu wyjazdu.
5. Harmonogram turnusów:
1) od dnia 12 maja 2018 r. do dnia 26 maja 2018 r.;
2) od dnia 16 czerwca 2018 r. do dnia 30 czerwca 2018 r.;
3) od dnia 23 czerwca 2018 r. do dnia 07 lipca 2018 r.;
4) od dnia 30 czerwca 2018 r. do dnia 14 lipca 2018 r.;
5) od dnia 30 czerwca 2018 r. do dnia 14 lipca 2018 r.;
6) od dnia 21 lipca 2018 r. do dnia 04 sierpnia 2018 r.;
7) od dnia 04 sierpnia 2018 r. do dnia 18 sierpnia 2018 r.;
8) od dnia 15 września 2018 r. do dnia 29 września 2018 r.
6. W terminie realizacji umowy obowiązuje stała cena usługi.
7. W cenę usługi musi być wliczony koszt opłaty uzdrowiskowej uczestnika turnusu (opłata klimatyczna) oraz ewentualne dodatkowe opłaty (np. za parking, ogólnodostępną TV).
8. Płatność za realizację usługi nastąpi każdorazowo po realizacji danego turnusu szkoleniowego.
9. Płatność za realizację usługi dokonana będzie przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy, wskazany na fakturze, w terminie do 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury za zrealizowany turnus do siedziby Zamawiającego.
10. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do Ogłoszenia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.03.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi hotelarskie

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się