Dostawa odczynników i drobnego sprzętu wraz z dzierżawą urządzeń

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników i drobnego sprzętu wraz z dzierżawą urządzeń w ilości, asortymencie oraz wymaganiach określonych w załączniku nr 2 do SIWZ- Formularz cenowy.
1.Przedmiot zamówienia obejmuje 27 zadań:
zad 1 – odczynniki chemiczne
zad 2 – akcesoria do hodowli bakterii
zad 3 – wymazowi do badań mikrobiologicznych
zad 4 – odczynniki do barwienia preparatów mikrobiologicznych
zad 5a – podłoża bakteriologiczne na płytkach
zad 5b – dzierżawa mikroskopu i łaźni wodnej
zad 6 – krążki diagnostyczne
zad 7 – akcesoria mikrobiologiczne
zad 8a – podłoża bakteriologiczne
zad 8b – dzierżawa chłodziarki laboratoryjnej
zad 9 – testy
zad 10 – saszetki Biohazard
zad 11 – szczepy wzorcowe
zad 12 – szybki test kasetkowy do diagnostyki kiły
zad 13 – szybkie testy diagnostyczne
zad 14 – testy do ilościowego oznaczania lekowrażliwości bakterii
zad 15a – system do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości grzybów drożdżopochodnych
zad 15b – dzierżawa wytrząsarki (worteksu)
zad 16 – szybki test do wykrywania karbapenamaz
zad 17 – akcesoria do sterylizacji
zad 18 – immunoenzymatyczne szybkie testy kasetkowe do wykrywnia Clostridium difficile
zad 19 – szybki test lateksowy
zad 20 – odczynniki dola histopatologii
zad 21 – odczynniki do barwienia hematologicznego
zad 22 – testy urazowe
zad 23 – paski testowe na mocz
zad 24 – szybki test diagnostyczny
zad 25 – odczynniki cytologiczne
zad 26 – odczynniki do oznaczania wolnych łańcuchów lekkich
zad 27 – zestaw próbówek do przechowywania mikroorganizmów
Szczegółowy opis, ilość i wymagania, co do przedmiotu zamówienia zawarte są w SIWZ - załączniki nr 2
1.Zamawiający wymaga, aby zaoferowany asortyment spełniał wymagania dotyczące wyrobów medycznych zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych, (Dz. U. nr 107, poz. 679 z późn. zm) przedmiot zamówienia będący wyrobem medycznym musi:
•być oznakowany znakiem CE tzn. musi posiadać deklarację zgodności /dokument potwierdzający, że oferowany wyrób posiada dopuszczenie do obrotu i do używania oraz oznakowanie znakiem CE- zgodnie z art.11 ustawy o wyrobach medycznych.
2.Termin zapłaty za dostarczony towar – min.30 dni.
3.Towar będzie dostarczony transportem na koszt Wykonawcy i rozładowany w siedzibie Zamawiającego Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 5
4.Termin wykonania zamówienia.
Zamawiający ustala następujący termin wykonania zamówienia przez okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.
UWAGA!!!
Urządzenia stanowiące przedmiot umowy dzierżawy zostaną dostarczone Dzierżawcy w terminie:
Zad 5 b – mikroskop i łaźnia wodna do 2 tygodni od dnia podpisania umowy
Zad 8 b – chłodziarka do 2 tygodni od dnia podpisania umowy
Zad 15 b – wytrząsarka (worteks) do 2 tygodni od dnia podpisania umowy


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.04.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Narzędzia i sprzęt laboratoryjny
  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Badania i rozwój z ostatnich 10 dni.

Nie ma zapytań spełniających podane kryteria.