Stały nadzór, eksploatacja i konserwacja instalacji gaśniczych na terenie składów MPS1, MPS2, MPS3 w 22 Bazie Lotnictwa Taktycznego w Malborku

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest stały nadzór, eksploatacja i konserwacja instalacji gaśniczych na terenie składów MPS1, MPS2, MPS3 w 22 Bazie Lotnictwa Taktycznego w Malborku.
1. Na lotnisku w Krasnołęce (Malbork) zlokalizowane są trzy składy MPS wyposażone w stałe wodno-pianowe instalacje gaśnicze. W skład instalacji zabezpieczenia przeciwpożarowego lotniskowych składów MPS wchodzą trzy zasadnicze specjalistyczne rodzaje instalacji:

1.1. Trzy autonomiczne przeciwpożarowe instalacje technologiczne, odrębne dla każdego z trzech składów MPS – składające się z zespołów przeciwpożarowych, zbiorników wodnych, pompowni przeciwpożarowych oraz przeciwpożarowych obwodowych sieci wodno-pianowych z odgałęzieniami i zainstalowanymi stałymi działkami i hydrantami wodno-pianowymi.

1.2. Instalacje elektryczne obejmujące trzy autonomiczne instalacje elektryczne, odrębne dla każdego ze składów MPS - składające się z lokalnych instalacji zasilania elektrycznego urządzeń pożarniczych, zasilania z sieci oraz awaryjnie ze stacjonarnych zespołów prądotwórczych instalacji teletechnicznej (sterowania i sygnalizacji), instalacji alarmowania oraz pożarowych instalacji telefonicznych.

1.3. Zintegrowany „System wczesnego ostrzegania i reagowania na zagrożenia pożarowe
– e-Strażak” i zarządzania instalacją zabezpieczenia ppoż. składająca się z trzech lokalnych stanowisk terminali monitoringu i sterowania pompowniami przeciwpożarowymi składów MPS oraz urządzeniami pożarniczymi sterowanymi elektrycznie (zaworami i zasuwami) oraz dwóch centralnych komputerowych stanowisk dyspozytorskich.
Stanowiska dyspozytorskie znajdują się w: dyspozytorni w składzie MPS-2 (bud. nr 120)
i w strażnicy Wojskowej Straży Pożarnej, w pomieszczeniu Punktu Alarmowania Wojskowej Straży Pożarnej (PA WSP) – (bud. nr 9).

2. Technologiczne instalacje przeciwpożarowe składów MPS przeznaczone są do ochrony przeciwpożarowej:
1) kolejowego systemu spustowego (obszar tacy szczelnej),
2) auto-cysternowych stanowisk nalewczych (obszary tac szczelnych),
3) terenów usytuowania zbiorników magazynowych,
4) pozostałych terenów składów MPS (zewnętrzne gaszenie pożarów).
z użyciem stałych działek wodno-pianowych i zewnętrznych hydrantów nadziemnych zasilanych z wodno-pianowej sieci hydrantowej, oddzielnej w każdym składzie MPS.

3. Przeciwpożarowe instalacje technologiczne poszczególnych składów MPS są instalacjami funkcjonalnie nadrzędnymi w stosunku do pozostałych rodzajów instalacji przeciwpożarowych tych składów.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.03.2018 | 10:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Sprzęt ochronny i BHP
  • Sprzęt p. poż.
  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się